Lidl Micromarket -

Allmänna villkor och dataskyddsinformation

 

 

Allmänna villkor

När du ansöker till Lidl Micromarket är du införstådd med och godkänner du dessa villkor:

 

 

1.   Definitioner

 

 

Sökande – den som ansöker på kampanjsidan www.lidl.se/micromarket.

 

Lidler – Den sökande som blir utvald i ansökningsprocessen blir en Lidler. En Lidler är en trogen kund hos Lidl. En kund som gärna talar om sitt val av matbutik och Lidls utbud i positiva ordalag och som dessutom gärna sprider det vidare till sina skeptiska vänner. Din roll som Lidler i kampanjen är att övertyga dina vänner genom att anordna en Lidl Micromarket med hjälp av det Micromarket-kit vi tillhandahåller. Som Lidler dokumenterar du ditt Micromarket-tillfälle och kan på så sätt komma att synas i Lidls marknadsföring.

 

Gäst – Lidlern kommer bjuda in sina skeptiska vänner till sitt Lidl Micromarket. Som gäst hos en Lidler under ett Micromarket-tillfälle är du där i egenskap av en kund som kanske ännu inte upptäckt Lidl. Kanske är du skeptisk, kanske är du nyfiken? Din roll som gäst är att våga pröva på och låta dig inspireras av Lidl, din vän som är Lidler och helheten i Lidl Micromarket.

 

 

2.   Ansökningsprocessen – så går det till

 

·       Ansökning sker via kampanjsidan www.lidl.se/micromarket.

·       På kampanjsidan finns all information om hur processen går till kring ansökan.

·       Sökande får där fylla i ett antal frågor för att identifiera sig som en Lidler hos oss.

·       Sökande får sedan motivera varför man vill anordna en Lidl Micromarket samt komplettera sin ansökan med personliga uppgifter.

·       De personliga uppgifterna efterfrågas i syfte att Lidl dels ska kunna kontakta den sökande på bästa sätt, dels för att Lidl ska kunna göra ett så varierat och brett urval av sökanden som möjligt för deltagande i kampanjen.

·       Lidls interna kommunikationsteam kommer att välja ut de bästa ansökningar som inkommit.

·       Det finns ett begränsat antal Micromarket-kit och beslut kring urval går ej att överklaga.

·       Den sökande som blir utvald kommer att bli kontaktad personligen för att ta del av nästa steg i kampanjen.

·       Efter avstämning med Lidlern kommer en Micromarket-låda innehållandes Lidl-brandade varor för att dekorera sitt hem inför Micromarket-tillfället att skickas hem till Lidlern.

·       Det stäms då även av personligen med Lidlern samt ansvarig för berörd Lidl-butik när Lidlern önskar genomföra sin Lidl Micromarket och när man skulle vilja hämta ut sina matvaror i butik.

·       Mat och dryck som ingår i Micromarket-kitet är en standardversion för att visa på helheten i Lidls sortiment och går ej att anpassa efter tycke, smak eller personliga önskemål.

·       Efter att Lidlern mottagit Micromarket-lådan skickar denne ut inbjudningar till sina skeptiska gäster till ett Micromarket-tillfälle.

·       Parallellt med att Lidl Micromarket-lådan skickas ut, sker även ett separat utskick av avtal, företagsinformation samt värdecheckar.

·       Avtal ska skrivas på av Lidlern och dess gäster och skickas in till Lidl i god tid innan Micromarket-tillfället.

·       Efter avstämning hämtar Lidlern ut sina lådor med mat och dryck i överenskommen Lidl-butik.

·       När Lidl Micromarket går av stapeln bjuder Lidlern sina skeptiska gäster på butiksupplevelsen och det goda från Lidls sortiment.

·       Tillfället dokumenteras och materialet sprids i Lidlerns egna kanaler och kan kommat att re-publiceras på Lidls sociala kanaler. Om Lidlern vill få en chans att synas i Lidls externa marknadsföring och reklam kan materialet skickas in till Lidl via micromarket@lidl.se.

 

3.   Skatt

 

Som Lidler kan du komma att förmånsbeskattas för de produkter du erhåller av Lidl för att delta i Lidl Micromarket. Lidler/ mottagare av Lidl Micromarket-kit ansvarar själv för att deklarera detta i kommande deklaration för år 2020 på blankett T2.

 

 

4.   Reklamidentifiering

 

När material kopplat till Lidl Micromarket läggs upp i digitala eller sociala kanaler under hashtag

#lidlmicromarket, måste detta tydligt markeras. Detta sker genom att i bild och i inledande raden skriva ”i samarbete med Lidl”. Detta för att följa regelverk såväl som för att vara tydlig och transparent mot mottagaren av budskapet.

 

                                                                                                           

5.   Re-publicering

 

Material som läggs upp ”i samarbete med Lidl” och/ eller skickas in till oss kan komma att återpubliceras i Lidls sociala och digitala kanaler. Materialet kan även komma att visas i exempelvis TV under förutsättning att separat bildavtal har tecknats. Vi förbehåller oss också rätten att återanvända citat och formuleringar yttrade i enlighet med ovan.

 

 

6.   Ansvar & vett och etikett

 

Som Lidler är det viktigt att vara noga med att alla som deltar i det material du publicerar och skickar in till Lidl är avstämt med din omgivning så att all känner sig trygga, respekterade och bekväma med eventuell vidarespridning och synlighet.

 

Var varsam kring språkbruk, exponering av alkohol i bild, politiska budskap eller andra delar som kan uppfattas som kränkande eller tar fokus från Lidls grundvärden och budskap.

 

Avsteg från ovan kan innebära att material inte kan synliggöras i Lidls marknadsföring.

 

 

Dataskyddsinformation

Inom ramen för Lidl Micromarket behandlar Lidl personuppgifter för att kunna utvärdera och hantera ansökningarna samt för att genomföra intern och extern kommunikation kopplat till Lidl Micromarket. Nedan beskrivs närmare hur dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och vad de används till.

 

1.   Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. T.ex. kan bilder (foton) på individer som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

 

Enligt GDPR får företag endast samla in och behandla personuppgifter för ett tydligt syfte och ändamål. De uppgifter som samlas in ska vara relevanta utifrån syftet och ändamålet och får inte sparas längre än nödvändigt.

 

2.   Vem är personuppgiftsansvarig?

Lidl Sverige Kommanditbolag, org. nr 969667–6312, Anderstorpsvägen 22, 171 54 Solna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

 

3.   Hur behandlas mina personuppgifter inom ramen för Lidl Micromarket?

…om jag ansöker för att bli en Lidler för Lidl Micromarket?

Personuppgifter som behandlas:

·       Namn

·       Adress

·       Födelseår

·       Civilstånd

·       E-postadress

·       Telefonnummer

·       Kön

·       Användarnamn på Instagram

 

Ändamål för databehandling/rättsliga grunder

Dessa uppgifter behandlas för att Lidl ska kunna uppfylla ändamålen:

·       administrera och bedöma ansökningar,

·       säkerställa att deltagaren är över 18 år,

·       säkerställa en jämn, inkluderande och rättvis fördelning av valda Lidlers baserat på bostadsort, ålder, kön och civilstånd.

·       administrera och hantera de utvalda ansökningarna (t.ex. meddela sökande, skicka ut Lidlers-material).

 

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6,1 f) GDPR (berättigat intresse). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Lidls samt ansökandes intresse av att administrera och bedöma ansökningarna samt delta och genomföra eventet.


Mottagare/kategorier av mottagare

Kontaktuppgifter så som namn, telefonnummer och adress kan komma att delas med logistikföretag för att kunna skicka ut Micromarket-material.

 

Lagringstid/kriterier för att bestämma lagringstid

Personuppgifterna från ansökan sparas inför och under eventet för syftet ovan. Därefter kan uppgifterna komma att sparas i upp till 12 månader efter eventets genomförande för att tillgodose Lidls berättigade intresse av att följa upp deltagandet, utvärdera eventet och för att planera eventuella framtida event.  

 

Rättigheter

Se mer under rubriken Vad har jag för rättigheter enligt GDPR? nedan.

 

...om jag publicerar film och foto med hashtagen #lidlmicromarket på sociala medier?

Lidl uppmuntrar Lidlers att dokumentera sitt Micromarket-event genom film och foto och publicera dessa i sina sociala medier under hashtagen #lidlmicromarket. De inlägg som publiceras i s.k. öppna profiler kan Lidl komma att återpublicera på sina interna samt externa kanaler, t.ex. Instagram och Facebook.

 

Personuppgifter som behandlas:

·       Användarnamn på Instagram

·       Film

·       Bild

·       Röst

 

Ändamål för datahanteringen/rättsliga grunder

Syfte med hanteringen är genomföra kommunikation kring eventet samt marknadsföring i Lidls interna och externa kanaler.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6,1 f) GDPR (berättigat intresse). Lidls berättigade intresse består av att kunna skapa marknadsföring kopplat till eventet Lidl Micromarket genom att återpublicera Lidlers öppna Instagraminlägg märkta med hashtagen # lidlmicromarket.

 

Mottagare/kategorier av mottagare

Genom uppladdning av film och bild på sociala media-plattform har Lidlern delat dessa uppgifter med aktuell plattform. Lidl delar inte med sig till ytterligare part.

 

Lagringstid/kriterier för att bestämma lagringstid

Publicerade personuppgifter i digitala kanaler sparas som huvudregel tillsvidare.

 

Rättigheter

Se mer under rubriken Vad har jag för rättigheter enligt GDPR? nedan.

 

…om jag har godkänt att Lidl använder min film och foto för reklamfilm?

De filmer och foton som Lidlers har publicerat på Instagram samt inskickade till micromarket@lidl.se  kan komma att bli en del av Lidls reklamfilm som visas på TV. Alla medverkande på foton och film kommer då behöva ingå ett film- och fotoavtal som tillhandahålls av Lidl innan Micromarket-tillfället.

 

Personuppgifter som behandlas

·       Film

·       Bild

·       Röst

·       För- och efternamn

·       Personnummer

·       Telefonnummer

 

Ändamål för datahanteringen/rättsliga grunder

Syftet med hanteringen av film, bild och röst och förnamn är att genomföra kommunikation och marknadsföring kring Lidl i TV och digitala kanaler baserat på Lidlers eget producerade material.

 

Syftet med hanteringen av efternamn, personnummer och telefonnummer är att säkerställa identiteten på de som signerar och vid behov kontakta avtalsparten för att kontrollera identitet. Dessa uppgifter kommer inte på något sätt användas i marknadsföring.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 b) GDPR (fullgörande av avtal).

 

Mottagare/kategorier av mottagare

Lidl delar med sig av film och foto till TV- och produktionsbolag för att skapa reklamfilmer anpassade för TV.

 

Lagringstid/kriterier för att bestämma lagringstid

Uppgifterna kommer att lagras utan begränsning i tid och raderas när de inte längre är relevanta.

 

Rättigheter

Se mer under rubriken Vad har jag för rättigheter enligt GDPR? nedan.

 

…om jag samtycker till att bli en del av Lidlers-databasen?

Även om du inte blir utvald till Lidl Micromarket har du möjlighet att bli del av vår Lidler-databas så vi kan kontakta dig i framtiden för liknande event och projekt.

 

Personuppgifter som behandlas:

·       Namn

·       Adress

·       Födelseår

·       Civilstånd

·       E-postadress

·       Telefonnummer

·       Kön

·       Användarnamn på Instagram

 

Ändamål för databehandling/rättsliga grunder

Syftet med behandlingen är att Lidl ska kunna kontakta dig i framtiden angående Lidlers-exklusiva marknadsföringsevent, produkttester, erbjudanden och liknande.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 a) GDPR (samtycke).

 

Mottagare/kategorier av mottagare

Beroende på typ av projekt eller event kan Lidl komma att dela med sig av utvalda personuppgifter, t.ex. namn och adress, till logistikföretag för att skicka varor eller annat material.

 

Lagringstid/kriterier för att bestämma lagringstid

Uppgifterna kommer att lagras i Lidlers-databasen i upp till 24 månader. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och därmed radera dina uppgifter från Lidlers-databasen.

 

Rättigheter

Se mer under rubriken Vad har jag för rättigheter enligt GDPR? nedan.

4.   Vad har jag för rättigheter enligt GDPR?

Utöver rätten att återkalla eventuella samtycken du har lämnat till Lidl har du även, när förutsättningarna i GDPR är uppfyllda, följande rättigheter:

·       Rätt till tillgång artikel 15 GDPR,

·       rätt till rättelse artikel 16 GDPR,

·       rätt till radering artikel 17 GDPR,

·       rätt till begränsning av behandling artikel 18 GDPR,

·       rätt till dataportabilitet artikel 20 GDPR,

·       rätt att göra invändningar artikel 21 GDPR.

 

Rätt till tillgång artikel 15 GDPR

Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att på begäran kostnadsfritt få information om dina personuppgifter som behandlas av Lidl (om begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig). Det omfattar information kring:

·       Ändamålen med behandlingen,

·       kategorier av personuppgifter som hanteras,

·       mottagare resp. kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats eller ska lämnas ut,

·       den förutsedda perioden under vilken dina personuppgifter kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,

·       förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätten till begränsningar av behandlingen eller att invända mot sådan behandling,

·       rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet,

·       varifrån personuppgifterna kommer, om de inte samlas in från kunden,

·       förekomsten av automatiserad beslutsfattande, inbegripen profilering.

Om personuppgifter överförs till tredje land har du rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits vid överföringen.

 

Rätt till rättelse artikel 16 GDPR

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.

 

Rätt till radering artikel 17 GDPR

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

·       Personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de samlades in för,

·       du återkallar ditt samtycke, på vilket behandlingen grundar sig, och annan rättslig grund för behandlingen saknas,

·       du motsätter dig behandlingen enligt artikel 21.1 eller 21.2 GDPR och det föreligger inga berättigade skäl för behandlingen,

·       personuppgifterna hanteras på ett olagligt sätt,

·       radering av personuppgifterna krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt lag

Lidl är även ansvarig för att vidta rimliga åtgärder för att tillse att andra personuppgiftsansvariga ska radera dina uppgifter om förutsättningarna ovan är uppfyllda.

 

Rätt till begränsning av behandling artikel 18 GDPR

Du har rätt att begära begränsning av behandling hos oss om något av följande alternativ är tillämpligt:

·       Du bestrider att personuppgifterna är korrekta,

·       behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering,

·       Lidl behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens ändamål men du behöver dessa för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller

·       när du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll om Lidl har berättigade skäl.

 

Rätt till dataportabilitet artikel 20 GDPR

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig om

·       behandlingen baseras på ett avtal eller samtycke enligt artikel 6 eller artikel 9 GDPR och

·       behandlingen sker automatiserat.

När du utövar rätten till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt till överföring av personuppgifterna direkt från Lidl till en annan ansvarig.

 

Rätt att göra invändningar artikel 21 GDPR

Enligt artikel 21.1 GDPR kan du motsätta dig behandling av skäl som beror på din specifika situation.

Denna rättighet gäller för de behandlingar vars rättsliga grund är artikel 6.1 f GDPR (berättigat intresse).

 

5.   Kontakt 

Vid eventuella frågor kring Lidls dataskyddsarbete eller för att utöva av dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta Lidls kundtjänst:

https://www.lidl.se/sv/Kontakt.htm

 

eller Lidls dataskyddsombud:

Dataskyddsombud

Box 4093

171 04 Solna

dataskydd@lidl.se

 

6.   Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen

Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt enligt GDPR har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är den ansvariga tillsynsmyndigheten.